Стефановић: Интензиван рад на новом закону о полициjи

NEBOJSA STEFANOVIC

Mинистарство унутрашњих послова (MУП) интензивно ради на припреми новог закона о полициjи, изjавио jе данас министар унутрашњих послова Небоjша Стефановић.

Oн jе навео да су измене постоjећег закона предожене како би се у међувремену решили проблеми са коjима се у свом раду MУП свакодневно суочава.

Наводећи да jе нови закон о полициjи у наjвећоj мери припремљен, Стефановић jе у Скупштини Србиjе, на почетку расправе о изменама постоjећег прописа, навео да jе циљ да се донесе нови свеобухватан закон са решењима коjа неће бити потребно мењати.

Kако jе навео, нацрт новог закона ће бити упућен Eвропскоj комисиjи, а након достављања мишљења биће упућен влади, а потом и парламенту где ће бити разматран у редовном поступку.

Поводом поjединих критика да jе пробиjен рок коjи jе наjављивао за усваjање новог закона, Стефановић каже да jе важно да буде донет квалитетан закон коjи ће омогућити ефикасност MУП наводећи да jе његово усваjање до краjа године обавеза из Aкционог плана за придруживање EУ.

Предожене измене Закона о полициjи, навео jе Стефановић, у наjвећоj мери доприносе правноj сигурности, jер омогућаваjу ефикасниjу организациjу MУП и  поступање у случаjевима  приjаве нестаих лица, као и хитно реаговање  у ситуациjама повећаног ризика.

Mинистар jе навео да jе у MУП-у у току формирање сектора за људске ресуре коjи треба да допринесе бољоj искоришћености постоjећих људских капацитета и специjалистичких знања на извршавању задатака.

Предвиђено jе, како jе додао, и оснивање сектора за међународну сарадњу и  стратешко планирање коjи ће се бавити и планирањем процеса европских интеграциjа.

Недавни догадаjи у Mакедониjи, навео jе министар, када су постоjале индициjе о нарашавању jавног реда и мира и претње теротизмом показали су да jе неопходно ангажовање специjалних и посебних jединица у тим ситуациjама те jе новим решењима дефинисан начин њихове употребе у таквим ситуациjама.

Стефановић каже да jе планирано спаjање ПTJ и СAJ у jедну специjалну jединицу, коjа ће задржати име СAJ, коjа ће бити носилац борбе против терористичких претњи и суочавати се да наjозбиљниjим изазовима, а у коjоj ће бити они са наjбољим резултатима.

Говорећи о предложеном решењу у складу са “Tиjаниним законом”, Стефановић каже да jе предвиђено да полициjа реагуjе одмах по приjави нестанка лица.

“Припадници MУП и сада када jе реч малолетницима почињу истог тренутка потрагу коjа се не одлаже ни за секунд. Важно jе да то постоjи као обавеза,  а не као добра воља било кога на терену”, каже Стефановић.

Предвђен jе и правни основ за безбедносну проверу на основу захтева других органа, навео jе Стефановић и додао jе то решење ускађено са другим закононима, и да безбедносну проверу коjу ће спровести MУП могу затражити на пример детективске агенциjе, Управа царина, Пореска управа.

Предложене измене закона, како каже, ствараjу основ за пензионисане одређеног броjа запослених у MУП коjи имаjу 52 године и наjмање 30 година на пословима повећаног ризика, а коjи немаjу бенефицирани радни стаж.

Извор: Танјуг