Стефановић: Неупоредиво ефикасниjи систем противградне заштите

NEBOJSA STEFANOVIC

Усваjањем нових законских решења у области заштите од града и преношењем послова противградне заштите у надлежност Републичког хидрометеоролошког завода (РХMЗO) биће успостављени предуслови за неупоредиво ефикасниjи систем противградне заштите после 20 година правне празнине, изjавио jе данас министар унутрашњих послова Небоjша Стефановић.

Посланици расправљаjу о предложеним законома о одбрани од града и о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, као и изменама Закона о министарствима, коjима jе предвиђено да послови противградне заштите убудуће буду у надлежности РХMЗO.

Стефановић jе, представљаjући посланицима нова законска решења, рекао да смо последњих година били сведоци броjних елементарних непогода на нашоj териториjи, коjа jе изложена деjством града.

“Због све већег утицаjа на климу у будућности се очекуjу чешће и разорниjе непогоде праћене градом. Дугорочне прогнозе говоре да на нашоj теториjи можемо очекивати више поплава, града, пожара”, упозорио jе Стефановић, подсећаjући да измештање послова противградне заштите у MУП 2011. године ниjе дало очекиване резултате.

Спровођење противградне заштите од 2011. године, како jе навео, било jе обележено многим проблемима, а наjозбиљниjи су били ангажовање стрелаца и набавка противградних ракета.

Стефановић jе обjаснио да jе за набавку и дистрибуциjу ракета био надлежан MУП, док jе функционисање стрелаца, коjи се ангажуjу само у сезони од 15. априла до 15. октобра,  било на терету локалних самоуправа и РХMЗO.

Сада jе, како jе навео, предвиђено да република обавља кључне послове, гради лансирне станице, набавља ракете,  а да покраjина и општине одржаваjу инфраструктуру.Kључно jе, додао jе, да на целоj териториjи функциониосе jедна противградна заштита.

Подсетио jе да jе првобитни предлог закона о одбрани од града био повучен из скупштинске процедуре због примедби локалних самоуправа, али да jе у међувремену постигнут компромис – да систем буде ефикасниjи и да се уважи реалност реалност локалних самоуправа.

Извор: Танјуг