Стефановић: Нов закон за савремену полицију

savremena policija-450-2

Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић представио је данас посланицима Народне скупштине Републике Србије новине које ће донети закон о полицији и нагласио да ће Министарство бити ефикасно реорганизовано.

Говорећи о моделу рада полиције у локалној заједници, министар је указао да је полиција и до сада обављала послове заштите и безбедности на овом нивоу, али тај концепт рада сада добија на вредности и ново заслужено место у законском тексту. Тако ће се развити партнерство са другим органима и установама ,невладиним и другим организацијама, мањинским и другим организованим групама и самоорганизованим појединцима, ради развоја превенције криминала унапређења безбедности, људи и имовине и остваривања других безбедносних циљева.

Министар Стефановић је указао да је издвајање Сектора за људске ресурсе важно за политику каријерног напредовања, али и пројекције будућих потреба полиције.

„Уведена су и нова звања и чинови полицијских службеника, који су подељени у три нивоа, стратешки, средњи и оперативни. Номенклатура звања и чинова је један од елемената система каријерног напредовања“, објаснио је министар. Стефановић је додао да ће Сектор унутрашње контроле добити нове надлежности, које прате и нова овлашћења и инструменте кроз које ће Сектор имати пун капацитет да спроведе мере у борби против корупције.

Нацртом закона прописују се два нова полицијска овлашћења – форензичка регистрација и форензичко вештачење и анализе. Нарочита пажња посвећена је обликовању одредби којима се уређује вршење безбедносних провера.

Како је министар нагласио, предложена су и нова средства принуде, којима ће полицијски службеник моћи да постигне исти циљ без употребе ватреног оружја и наношења тешких телесних повреда.

„Трудићу се да полиција почне да наплаћује своја ангажовања у неким манифестацијама. Само прошле године била је ангажована на 10.041 манифестацији, што је у просеку три дневно. Тај новац би ишао на побољшање услова рада, опреме“, нагласио је Стефановић.

Формирањем Сектора за међународне и европске послове објединиће се све што су радила одређена одељења унутар Министарства.

“Сви они који су се бавили међународном сарадњом и ИПА фондовима, како би се лакше пратили преговори у вези с Поглављем 24, али и да би се боље урадила реформа Министарства”, рекао је Стефановић.

Начелница Управе за управне послове МУП-а генерал полиције Зорица Лончар Касалица објаснила је да су већ учињени кораци да се део надлежности Министарства, као што су регистрација возила и издавање саобраћајне дозволе, пренесе на објекте за техничке прегледе, којих је тренутно овлашћено више од 450.Закључак учесника расправе јесте да су изнети многобројни конструктивни предлози који ће помоћи да крајњи текстови закона одговоре на све изазове сложене области унутрашњих послова. Министар Стефановић је изразио очекивање да ће се закони наћи пред парламентом у јуну.

 

Извор: Министарство унутрашњих послова