Стефановић: Решења за ефикасниjи и бољи рад полициjе

238453

Посланици Скупштине Србиjе на првоj седници у 2016. години расправљаjу о законским предлозима о полициjи, о jавном реду и миру и о jавном окупљању, за коjе jе министар унутрашњих послова Небоjша Стефановић рекао да ће омогућити ефикасниjи и бољи рад полициjе, као и да ће значаjно побољшати безбедност.

Oбразлажући предложена законска решења, Стефановић jе рекао да очекуjе да се кроз скупштинску расправу дође до текстова та три закона коjа ће значаjно побољшати безбедност и учинити да систем буде ефикасниjи.

Предложеним законом о полициjи, према његовим речима, ствараjу се услови за професионалниjи рад, пооштраваjу услови за ступање у радни однос у MУП-у, коjи ће морати да се поштуjу све време док jе припадник тог органа запослен, али jе предвиђено и кариjерно напредовање, односно напредовање кроз заслуге и стицање знања.

“Више неће моћи да се напредуjе само протоком времена, већ ће се сагледавати шта jе припадник у току свог посла урадио и коjе вештине jе стекао”, рекао jе Стефановић, обjашњаваjући да ће напредовање у будуће бити базирано на усавршавању, што ће као краjњи резултат имати да наjстручниjи и наjспособниjи буду у том сектору.

Биће успостављена jедна специjална jединица, оjачан сектор унутрашње контроле, што jе важна ставка коjом MУП жели да покаже да jе борба против корупциjе, па и у полициjи, jедан од основних задатака, рекао jе Стефановић.

Tо би, обjаснио jе, требало да доведе до откривања кривчних дела унутар MУП-а, кроз спровођење теста итнергритета за запослене, пре свега за руководиоце.

“Сектор унутрашње контроле ће контролисати сваког запосленог у MУП-у”, истакао jе Стефановић.

За предложени закон о jавном окупљању jе рекао да на добар, детаљан и модеран начин дефинише окупљање и да по први пут дефинише спонтано окупљање.

Навео jе, поред осталог, да ће у будуће од шест до 23 сата бити могуће одржати jавно окупљање, а да се jедино ограничење односи на окупљање испред обjеката коjи су важни за националну безбедност, попут школа, вртића, болница, места за производњу струjе и воде, воjне и полициjске обjекте.

“Испред сваког другог jе могуће окупљање. Tо су минимална ограничења”, рекао jе Стефановић, додаjући да су прописане озбиљниjе обавезе за оне коjи организуjу скупове.

Kада jе у питању законски предлог о jавном реду и миру, Стефановић jе навео да се тим актом санкционишу радње коjима се угрожава jавни ред и мир, попут, коришћења уређаjа на даљину, а посебна пажња jе апострофирана на заштиту деце и малолетника.

Извор: Танјуг