Стефановић: За ефикасниjу заштиту људи и имовине

SИзмене и допуне Закона о ванредним ситуациjама, коjе предвиђаjу низ новина у циљу ефикасниjе заштите људи и имовине од поплава, пожара и других непогода требало би да се нађу у парламенту у маjу, речено jе данас на jавноj расправи о том закону.

На скупу jе наjављено увођење општинских менаџера за ванредне ситуациjа, ангажовања грађана на име помоћи надлежнима како не би више имали ситуациjе да се “штиклама гази по бедемима од дзакова с песком”, или да се неки купаjу у базену, или пиjу пиво испред продавнице док други гасе пожар…

Oсновне измене тог закона, коjи jе усвоjен пре четири године, представили су начелник Сектора за ванредне ситуациjе Предраг Mарић и министар унутрашњих послова Небоjша Стефановић коjи jе истакао да jе циљ измена и допуна “превасходно ефикасниjа заштита људи и имовине”.

Oн jе навео и да су из прошлогодишњих маjских поплава извучена велика искустава, а да ће се промене одвиjати у неколико праваца укључуjући и стварање посебног буџетског фонда за ванредне ситуациjе.

Стефановић jе наjавио и да ће разговарати са министром финасиjа о том фонду коjи би, по замисли предлагача измена закона требало да се финансира из средстава компаниjа коjе се баве складиштењем опасних материjа и другим сличним пословима.

Према његовим речима, таj фонд неће бити на терет грађана а значиће много за опремање Сектора за ванредне ситуациjе и осталих у систему заштите и спасавања, а значиће много и за набавку потрошних средстава приликом гашења пожара, или интервенциjа у полавама, за набавку заштитне опреме…

Oн jе обjаснио и да jедно ватрогасно возило, са добром опемом кошта око 150.000 евра додавши да држава нема новац да купи довољан броj возила … “а да не говоримо о хеликоптерима за спасавање”.

Стефановић jе обjаснио и да jе увођење општинског менаџера за ванредне ситуациjе “корак даље у професионализациjи на нивоу локалне самоуправе”.

Oн jе обаjснио да су председници општиина или градоначелници, коjи су по фунциjи на челу локалних штабова за ванредне ситуациjе, полтичари и да углавном немаjу довољно искустава за реаговање у ванредним ситуациjама.

Стефановић jе рекао и да ће општински менџер бити професионалац коjи ће, осим реаговања у ванредноj ситуациjи бити задужен пре свега за превентиву, jер “jедан динар, долар и евро уложен у превентиви се седмоструку враћа ако до штете не дође”.

Према његовим речима, важну улогу, у што бољем одговору на поплаве, пожаре и земљторесе имаће и Цивилна заштита што jе и предвиђено измена и допунама Закона о ванредним ситуациjама.

Стефановић jе рекао да jе предвиђено и увођење jединственог броjа “112” за позив у хитним случеjевима, додавши да ће се разматрати модел за финасирање тог система коjи постоjи у свим европским државама.

Mарић jе указао и на значаj обавезне евакуациjе грађана, када то процене надлежни како би се избегле слике из маjских поплава када они коjи нису хтелида напусте куће су после пар сати то захтевали што jе стварало огромне проблеме.

Oн jе навео и да jе предвиђено да надлежни, у случаjу потребе могу да нареде обавезно ангажованеj грађана, jер су искустава показала да “принцип добровљности” не фунцкионише баш наjбоље.

Према његовим речима, у пракси се видело да док су неки гасили пожар, или пунили џакове с песком да су се други купали у базену, пили пиво испред продавнице, или са штиклама газили по тим џаковима.
“Идеjа jе да измене и допуне Закона буду у Скупштини Србиjе у маjу… ово jе последња jавна расправа и даћемо све од себе да тако и буде, а чекамо и мишљења министарстава и из Брисела”, рекао jе Mарић.

Рад на стварању бољег система заштите и спасавња подржали су представници OEБС-а и EУ у Србиjи Jан Лунебегр и Oскар Бенедикт изразивши спремност да наставе да сарађу с MУП-ом на тим активностима.

Бенедикт jе истакао да jе “EУ спремна да настави да пружа подршку Србиjу у припремању прописа и осталих норми коjи су неопходни за делотворно решавање ванредних ситуациjа”.
“Tо jе jедан од кључних задатака наше делегациjе у Београду и ми смо на располагању Сектору за ванредне ситуациjе да размотримо даље кораке коjе jе неопходно преузети у модернизациjу система реаговања на катастрофе”, рекао jе Бенедикт.

За систем “112” и брза реаговање у несрећема и непогодама

Изменама Закона о ванредним ситуациjама предвиђено jе и увођење jединственог телефонског броjа “112” за све хитне позиве, а на чему се активно ради, истакнуто jе данас на jавноj расправи.

Увођење тог броjа, коjи представља систем за брзо реаговање у свим несрећама и непогодама али омогућава и низ превентивних активности, подржали су министар Стефановић и начелник Сектора за ванредне ситуациjе.

Стефановћ jе истакао да ће се радити на увођењу система “112” коjи постоjи у оквиру држава EУ, изразивши уверење да ће таj систем бити веома делотворан и на подручjу Србиjе.
“Oчекуjем да ћемо у наредне две године моћи да успоставимо оваj систем. Видећемо како ће ићи методе финансирања, а разговарали смо и са више могућих партнера коjи би били донатори, пошто ми у овом тренутку немам сопственог новца за то”, рекао jе он.

Према његовим речима, и у расправи у паралемнту ћемо видети како да наjефикасниjе обезбедимо новац и имплементирамо таj систем и да добиjемо “озбиљниjи систем раног обавештавања и повезивања свих служби коjи се баве спасавањем и заститом”.
“Разговарамо о различитим моделима финансирања и са потенциjалним донаторима и ниjе jош кристално jасно” коjи модел финансирања ће бити примењен, рекао jе Стефановић.

Oн jе, подсетивши да jе ово трећи пут да се у задњих неколико година покушава увођење система “112”, рекао да jе то “много комплексниjи систем него што се обично мисли”.

Према његовим речима, уз брже реаговање у ванредним ситуациjама, таj систем омогућава много више предвиђања, глобалног позиционирања и одговора на ванредне ситуациjе са обученим људима коjи то могу да решаваjу.

Стефановић jе истакао и да увођење система “112” ниjе привилегиjа за било коjу групу људи или подручjе, “већ ово радимо за читаву Србиjу”, изразивши наду да ће људи схватити колико jе то важно за све.

Mарић jе истакао да систем “112” значи брже, ефикасниjе и оперативниеj деловање у случаjу било коjе ванредне ситуациjе

Oн jе подсети да увођење тог система представлаj и технички услов Србиjе да буде део EУ, истакваши да “имамо капцитете да га успоставимо и пре него што до тога дође”.

Према његовим рцецима, да jе у Србиjи таj систем функционисао током прошлогодисњих маjских поплава сигурно било боље на свим пољима.

Систем”112″ омогућава много бржу и ефикасниjу интервенциjу без обзира да ли jе реч о ванредним ситуациjама, полициjским пословима или лекарскоj помоћи.

Састоjи се од система повезаних позивних центара коjи омогућаваjу брзо и ефикасно позивање хитних служби – полициjа, ватрогасци, хитна помоћ – и оптимизациjу њиховог деловања и самим тим бржу и ефикасниjу помоћ угроженим грађанима.

 

Извор: Танјуг

игровой автомат играт бесплатно