(ВИДЕО) Споразум СНС и удружења за бољи положај особа са инвалидитетом