Министар унутрашњих послова

fnebojsa-stefanovic-ministar

Преузимањем једног од осетљивијих Министарстава у влади Репубике Србије, Министарства унутрашњих послова, нови министар др Небојша Стефановић отпочео је своју дужност реченицом ,,Политика више неће имати утицај на рад полиције“ која ће оставити дубок и коренит траг имајући у виду да комплексност овог Министарства зависи од професионалног односа и стриктне примене закона, а са циљем стицања поверења сваког грађанина у правну државу.

Један од најбитнијих елемената у раду министра Небојше Стефановића је спровођење стратегије развоја МУП-а у целини која ће обезбедити развој, флексибилност и учинковитост ове институције у основној функцији очувања безбедности грађана.

,,Приоритети Министарства су реформа полиције,каријерно напредовање и више поверења грађана у полицију.“

Министар Небојша Стефановић ставља посебан акценат на обједињавању напора свих чиниоца и потенцијала државе у борби против организованог криминала које је неоспорно рак рана нашег друштва, усмеравањем основних принципа у борби против организованог криминала и корупције, развијању превентивног и репресивног деловања.

Јачањем капацитета борбе против криминала, развијањем нових знања и вештина код запослених, ефикаснијом употребом информационих технологија даје се на важности и значају реформи у дугорочној одрживости као и примени реформских мера које предстоје кроз примену савремених теорија и пракси руковођења у јавној управи.

,,МУП и Дирекција полиције улажу огромну енергију да реформе не буду само персоналне, већ да буду и суштинске, како би грађани видели да полиција ефикасно ради свој посао.“

Министар својим деловањем настоји да унапреди :

– организацију и управљање у оквиру министарства
– безбедност сваког појединца и државе
– партнерске односе са окружењем
– систем унутрашње и спољне контроле

Неоспорно да ове смернице дају основе стратешког развоја Министарства унутрашњих послова у односу на унутрашње потребе, као и ефекте које ће остварити у окружењу.

Увођењем савремених метода стратешког управљања, као и даљи развој система, како интерне тако и екстерне контроле по линијама рада са циљем боље транспарентности и законитости у раду неоспорно ће улити и вратити поверење грађана у полицију.