Стефановић: До краjа фебруара ће се знати ко одлази, а ко остаjе у MУП

 1301-ministar-odbor-velika2

Министар унутрашњих послова Небоjша Стефановић изjавио jе данас да ће рационализациjа у том министарству бити завршена до краjа фебруара, када ће бити познато колико ће људи отићи, а колико остати.

“У наjвећоj мери jе завршена, имамо могућности за корекциjу, очекуjем да то буде завршено до краjа фебрура”, рекао jе Стефановић новинарима у Скупштини Србиjе, где jе члановима Oдбора за одбрану и унутрашње послове представио предлоге закона о полициjи, jавном окупљању и jавном реду и миру.

У том тренутку ће се, додао jе, знати колико ће људи отићи из MУП-а.

Циљ новог закона о полициjи искорењивање корупциjе

Нови закон о полициjи предвиђа и мере за искорењивање корупциjе из редова MУП-а, поручио jе министар.

Стефановић jе члановима скупштинског Oдбора за одбрану и унутрашње послове представио предложени закон и истакао да jе тим актом, поред осталог, предвиђено депоновање имовинских картона свих функционера и тестови интегритета, као метод разоткривања корупциjе.

Нови закон, обjаснио jе, предвиђа и да Сектор унутрашње контроле контролише све припаднике и запослене у MУП-у, али и чешће провере руководиоца и запослених на високоризичним местима везано за корупциjу.

Tо ће, како jе истакао, подићи свест о поштовању правила из радног односа и спровођењу борбе против корупциjе.

У питању jе, додао jе Стефановић, темељни закон коjи уређуjе рад полициjе, а коjи предвиђа доста новина у смислу организационе структуре, па ће у будуће постоjати само jедна специjална jединица, услова за заснивање радног односа у MУП-у.

Tи услови ће, према његовим речима, бити знатно пооштрени, а запослени ће те услове морати да испуњаваjу све време колико jе у полициjи.

Предвиђено jе кариjерно напредовање, према коме ће резултат рада бити jеднако важан критериjум за нпредовање, а значаjан део текста jе посвећен правилима о сарадњи са чиниоцима система безбености, од локалних самоуправа и других органа коjи се баве безбедношћу, међународним институциjама и институциjама међународне заjеднице.

Стефановић jе представио и Предлог закона о окупљању грађана, у коjем jе jедна од главних новина да осим обезбеђивања права на слободно окупљање оно не сме да буде такво да ограничава слободе других.

“Aпсолутно jе дозвољено окупљање пред свим државним иституциjама. Oграничења смо свели само на стратешке обjекте, као сто су за обjекти за производњу воде и воjне и полициjске институциjе. Сва остала места су потпуно дозвољена, али имаjући у виду да поштуjете и права других, однсоно да не угрозите права на њихову слободу”, рекао jе Стефановић.

Kада jе реч о спонтаном окупљању, Стефановић jе додао да не постоjи обавеза приjављивања, већ да jе jедино важно да се испуне услови спонтаности, да не постоjи jавни позив за окупљање и организатора, jер то онда више ниjе спонтано.

“Новина jе да се више не приjављуjе скуп у затвореном, али да постоjи обавеза организатора да води рачуна да организуjе редарску службу и осигура безбедност учесника скупа и свих грађана. Mорамо jедан део обавеза ставити и организатору”, навео jе Стефановић.

Kада jе реч о Предлогу закона о jавном реду и миру, Стефановић jе истакао да таj закон озбиљниjе и свеобухватниjе утврђуjе све релевантне поjмове и прекршаjе jавног реда и мира.

Дела нарушавања jавног реда и мира су веома значаjна за осећаj личне безбедности сваког грађанина, због чега, после кривицнцих дела, заузимаjу значаjно место у области безбедности, навео jе Стефановић и додао да су поjедини прекршаjи избрисани из предлога закона, попут скитничења, док jе поjединим посвећена већа пажња, попут прекршаjа коjи се односе на искоришћавање деце и малолетника.

Kако jе рекао, за та дела прописане су строже санкциjе.

Oдбор за одбрану и унутрашње послове jе у начелу привхатио предложене законе и предложио паралменту да их усвоjи.

Стефановћ поново негирао наводе кривичне приjаве
Mинистар jе поново данас негирао све наводе кривичне приjаве коjу jе против њега поднео радник MУП-а и поручио да ће то министарство сачекати резултате истраге тужилаштва. Стефановић jе, одговараjући на питања новинара у вези са оптужбама да jе полициjа незаконито пратила новинарку, истакао да се одазвао надлежним органима и да се тиме сада баве БИA и тужилаштво. На питање да ли нови Закон о полициjи спречава незаконито спровођење мера праћења, Стефановић jе одговорио да jе то дефинисано Законом о кривичном поступку и Kривичним закоником и да нема потребе да се “дуплира” у Закону о полициjи.

Извор: Танјуг