Стефановић: Желимо чисту полициjу коjоj грађани веруjу

514095_stefanovic110914ras-foto-oliver-bunic87_f

Нови закон о полициjи jе неопходан како би поставио оквире рада полициjе и Mинистарства у будућем периоду, у складу са политиком Владе Србиjе, поручио jе министар унутрашњих послова Небоjша Стефановић и додао да Влада Србиjе жели “чисту полициjу” у коjу грађани имаjу поверење.

Грађани, каже Стефановић, очекуjу већу одговорност и ефикасниjу државну управу, а ту свакако спада MУП, коjи ће за исти или мањи новац да пружа више услуга, на jедан квалитетниjи начин.

Mинистар jе у одговору посланику Драгану Шутановцу у “Недељнику”  поручио да се амбициозно постављени циљеви не могу спроводити преко ноћи, али исто тако не могу бити реализовани без законског оквира коjи дефинише професионалниjу и обучениjу полициjу.

“Kао прво, за повећање ефикасности битна jе мотивациjа људи за посао коjи обављаjу. Циљ новог закона jе да Mинистарство буде организациjа у коjоj се зна ко шта ради, коjе су му обавезе, а коjи критериjуми и мерила за оцењивање. Нови закон у том смислу уређуjе питање ефикасности и мотивациjе онако како се то ради у развиjеним државама Eвропе”, навео jе Стфановић.

Oсим тога, битна jе, каже, и добро осмишљена организациjа и начин обављања послова коjи jе због недостатка реформе у претходном периоду био конфузан, бирократски усмерен и коjи jе често доводио до дуплирања послова и надлежности. Законом о полициjи, додао jе, jасно дефинишемо коjи су то полициjски послови, а коjи су остали послови коjи подржаваjу рад полициjе.

Tакође, истиче, организациjу чине људи, а развоj неког система пре свега значи развоj људи. На то указуjу примери савремених полициjа, али и добра пракса као и савети коjе смо добили од неколико држава чланица EУ.

“И лично и професионално бих волео да о Србиjи причаjу као о развиjеном друштву коjе примењуjе праксе наjразвиjениjих држава и да MУП буде узор у постављању неких стандарда. Наравно, EУ и неке друге државе помажу нам у достизању тог циља, а повећањем овлашћења министра, радио бих супротно тим циљевима”, рекао jе Стефановић.

Нови закон, указао jе, ограничава овлашћења министра у низу области, а jедна од њих су свакако људски ресурси. Tо се пре свега огледа у смањењу утицаjа на селекциjу и регрутациjу и кариjерни развоj коjи ће бити стриктно прописани и jавни, увођењу jаче унутрашње контроле, транспарентниjем раду Mинистарства и извештавању jавности, бољем планирању, како на нивоу Mинистарства, тако и Дирекциjе полициjе.

“Све ово значи да ћу као министар имати смањене могућности мешања у споменуте процесе, осим наравно тамо где ми Закон то налаже, а то су jасно дефинисање приоритета развоjа Mинистарства, потписивање финалних аката и одговорности на стратешком нивоу за рад овог ресора. Важно jе истаћи и да убудуће неће бити ванредног унапређења”, рекао jе Стефановић.

Реформа као процес jе доста сложена и планирана jе у неколико фаза, навео jе министар и додао да jе, с обзиром на велику организациjу дуге традициjе и стечених навика, свестан да неће бити лако спровести реформу, нарочито када су финансиjска средства ограничена.

“Усваjањем новог Закона о полициjи поставили смо темеље, одноно урадили први корак ка jедном новом начину рада чиjе резултате, веруjем, сви желе да виде што пре”, навео jе министар и додао да очекуjе да и остали кораци буду спроведени у наредне две до три године.

“Изазови су велики, а укључуjу нове квалитетниjе обуке за запослене, а пре свега за руководиоце како би испуњавали неопходну стручност и квалификациjе коjе подразумева модерна полициjа”, казао jе.

Истакао jе да ништа од тога до сада ниjе било адекватно регулисано, али jе додао да се на томе интензивно ради.

“Увођење нових технологиjа, пре свега у домену е-управе и доступности аката грађанству, захтева огромна финансиjска средства и томе тежимо у сарадњи са другим државним органима”, казао jе.

Kао важну новину jе истакао већа овлашћења Сектора унутрашње контроле (СУK).

“Tо не подразумева већи броj службеника СУK-а, већ тестове интегритета и увођење имовинских карата коjи су обавезни за полициjске службенике и старешине на руководећим позициjама. Дакле, обавезно jе приjављивање стечене имовине, и да ли постоjи комуникациjа са особама из криминогене средине”, истакао jе.

Jачањем овог сектора, поручуjе jачамо заправо интегритет полициjе,  али се истовремено боримо против корупциjе и у своjим редовима.

“У последњих 20 месеци поднето jе 277 кривичних приjава против 285 полициjских службеника. Реч jе о полицаjцима коjи су узели мито, диловали дрогу, бавили се шверцом и другим криминалним активностима”, навео jе министар.

Без обзира на све лажне и измишљене наводе о рационализациjи у полициjи, трудимо се, наве jе Стефановић, да ниjедан полицаjац коjи своj посао обавља часно, не остане без посла.

“Постоjи део људи у администрациjи коjи ће морати да напусти Mинистарство, jер то jе захтев државе. Не желим да бежим од ове теме, jер то jесте моjа одговорност, jер грађани не плаћаjу ни мене нити моjе колеге министре да улепшавамо стварност”, рекао jе министар полициjе.

Напротив, указао jе, наша обавеза jе да радимо тежак и одговоран посао, jер желимо успешну Србиjу.

“Наша обавеза jе да решавамо све проблеме коjе су нам оставиле бивше владе у аманет, коjе су запошљавале и направиле гломазну администрациjу. Данас имамо министре коjи имаjу храбрости да доносе непопуларне потезе, истовремено се борећи да у годинама пред нама створе услове за отварање нових радних места и ефикасниjи државни апарат. На краjу, да имаjу и полициjу коjа jе увек уз своjе грађане”, закључио jе министар Стефановић.

Извор: Танјуг