Успостављени институционални капацитети за системски одговор друштва на проблем трговине људима

Министар унутрашњих послова и председник Савета за борбу против трговине људима др Небојша Стефановић одржао је данас прву седницу Савета на којој су представљене активности и резултати који су до сада остварни у погледу спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017 – 2022.

На састанку је указано да су успостављени институционални капацитети за системски одговор друштва на проблем трговине људима.

Поред Стретегије која је усвојена августа ове године, формиран је и Савет за борбу против трговине људима, именован национални координатор за борбу против трговине људима, формирана посебна радна група која ће спроводити и пратити задатке предвиђене Стратегијом, као и Kанцеларија за координацију активности у борби против трговине људима.

Министар Стефановић истакао је да ће убрзо бити формирана интерресорна радна група, коју ће чинити представници МУП-а, Министарства правде, тужилаштава и других релевантних државних органа, у циљу унапређења проактивног система откривања случајева трговине људима и ефикаснијег процесуирања починилаца кривичног дела и борбе против трговине људима.

На састанку је закључено да ће се у наредном периоду посебна пажња усмерити и на унапређење система идентификације, заштите, помоћи и подршке жртвама трговине људима, као и на јачање капацитета Центра за заштиту жртва трговине људима.

Такође, наставиће се са пружањем подршке и јачањем капацитета локалних тимовима за борбу против трговине људима чији је задатак превентивно деловање, препознавање и заштита жртава трговине људима, унапређење сарадње релевантних институција и организација цивилног друштва на локалном нивоу и промоција људских права.

На седници Савета усвојен је и симбол Републике Србије против трговине људима.

Извор: Министарство унутрашњих послова